Astrologi : Planeterne I Det Personlige Horoskop

 

Selve ordet Astrologi betyder direkte oversat fra græsk "stjernelære" og beskriver himmel-legemernes indvirkning på mennesker. Sammen med astronomien er det den ældste kendte videnskab overhovedet. Astrologien er derfor den videnskab, der bygger på forholdet mellem makro- og mikrokosmos "som foroven så forneden", hvor makrokosmos er universets stjerner, planeter osv., og mikrokosmos alle enkeltindivider og evt. grupper af individer på jorden.

Forestil dig, at dit liv er som et teaterstykke. På scenen optræder et antal personer, hver med sin bestemte rolle og klædedragt. Der er måske en helt og en heltinde, nogle venner, en klovn, osv. Hver af disse skikkelser er af betydning for dramaet, og de må hver især optræde i overensstemmelse med deres rolle. Der skal også være mindst en skurk, og han skal være overbevisende, for uden en dramatisk konflikt bliver historien kedsommelig og uden pointe. Horoskopets planeter kan sammenlignes med en sådan rollebesætning. Planeterne har hver deres bestemte akt at udføre, og nogle af dem opleves mere behagelige og venlige end andre.  Hvert menneskes horoskop er unikt, idet dialogerne og kostumerne altid er forskellige.

Selve handlingen er naturligvis din livshistorie. Til tider befinder nogle af de optrædende sig i baggrunden af scenen, sædvanligvis fordi dit ego, som en slags instruktør, ikke ønsker det de repræsenterer, og de konflikter de bringer på bane. Egoet er dit bevidste jeg, den person du ønsker at betragte som dig selv. Dette ego er faktisk ofte en meget dårlig teaterinstruktør, fordi det er mere interesseret i "happy endings" og bekvemme, velkendte situationer frem for nye muligheder, der kan føre til forøget kreativitet og helhed. Egoet bruger en masse energi på at undertrykke de sider hos dig, som det finder ubehagelige og besværlige, og det vil ikke indse, at hver eneste såkaldt svaghed rummer en skjult styrke og en mulighed for at blive et mere helt menneske.

Til alt held er planeterne ambitiøse skuespillere, der ikke sådan uden videre lader sig feje til side. De vil altid finde en eller anden måde at gøre sig bemærket på. En forandring eller krise i livet kan for eksempel afdække ubrugte talenter og kræfter eller lede opmærksomheden over på andre og hidtil upåagtede livs områder. Hvis en planet ignoreres og undertrykkes af egoet, så har den ikke andre udveje end at agere videre i det ubevidste, og dette foregår ikke altid på en konstruktiv og gavnlig måde. At leve i overensstemmelse med sit horoskop betyder, at man respekterer alle planeterne som ligeberettigede aktører eller drivkræfter inde i én selv. En god hjælp til dette er at lære planeterne bedre at kende, forstå hvorledes de normalt kommer til udtryk, og hvad de har at give.

I det følgende forklares hver planets essentielle natur og funktion som psykologisk princip. I alle horoskoper figurerer hver af de ti planeter på en eller anden måde, og et hvert menneske er i besiddelse af de tilsvarende ti fundamentale psykologiske byggesten. Den unikke måde, hvorpå planeterne er placeret i dit horoskop, giver en beskrivelse af din individualitet. Man undersøger planeternes placering i tegn og huse samt de aspekter de danner indbyrdes. Tegnene er som kostumer, der beskriver og modificerer den måde planeterne fremtræder på. Husene er at ligne ved kulisser, der viser de omgivelser planeten optræder i. Aspekterne beskriver, hvorledes planeterne vekselvirker og forholder sig til hinanden. Ganske som to mennesker, der er optaget af en livslang dialog, kan to planeter i aspekt samarbejde, strides, ignorere eller irritere hinanden.

Alle disse faktorer danner i forening et omfattende og meget individuelt portræt af personlighed og motivation. Hvis planeterne overlades til sig selv, vil de søge at opføre et drama med det formål at fremskynde din udvikling imod større helhed og balance, undertiden på bekostning af bekvemmelighed og velbehag. Hvis du derfor, som sceneinstruktør, tildeler hver af dem en rimelig plads på scenen og respekterer deres forskellige natur og behov, vil livet blive lidt lettere – eller i hvert fald lettere at forstå.

 

SOLEN

Solen repræsenterer drivkraften imod helhed og fuldstændighed samt en trang til udfoldelse af éns individuelle muligheder. Solen repræsenterer også en indre faderskikkelse, hvis opgave det er at give vejledning, kreativ inspiration, skabe et navn og en personlig identitet. Når Sol-princippet fungerer rigtigt, giver det en følelse af glæde og stolthed over at være den, man er. Livet opleves meningsfyldt, man har selvtillid, er fuld af vitalitet og kreativitet, og man er i stand til at tale og handle med overbevisning og autoritet. Man har overskud til at være generøs uden at skulle have tak eller belønning. Man øver naturlig tiltrækning på andre og nyder derfor popularitet, respekt og succes. Det er sjældent, at nogen oplever det på denne måde hele tiden, for i perioder forsvinder Solen bag skyerne. I nogle tilfælde kommer den aldrig frem. Selvagtelsen er da lav, og det er vanskeligt at se en retning eller mening i de ting, man foretager sig. Som kompensation for manglende selvtillid kan en person blive indbildsk og selvoptaget, idet vedkommende foregiver at være noget andet og bedre, end han eller hun i virkeligheden er. Sædvanligvis er en sådan adfærd et klart signal til omgivelserne om, at personen har et problem med sit selv-billede. Den naturlige autoritet er undermineret, og personen kan blive diktatorisk og kommanderende, kræver andres respekt i stedet for at gøre sig fortjent til den. En anden mulighed er, at personen projicerer Sol-princippets udstråling og vitalitet over på andre ved at opsøge et menneske eller en gruppe, der kan give den ledelse og motivation, som vedkommende mangler i sig selv. Andres meninger bliver således vigtigere end éns eget selv-værd, og man opgiver alt for at behage eller tilpasse sig. Man låner en identitet fra nogen eller noget uden for sig selv, i stedet for at opdage den inde i sig selv. At udfolde sin identitet er en proces, der lige som heltens rejse i eventyrene er fuld af forhindringer og tilbageslag og kampe der skal udkæmpes. At gennemføre denne rejse eller søgen er en livslang opgave, og Solens stilling i horoskopet beskriver individuelt denne proces.

 

MÅNEN

Månen repræsenterer en række psykologiske principper, og sammen med Solen hører den til de vigtigste faktorer i horoskopet. Månen er både det Indre Barn og den Indre Moder, og den symboliserer som sådan en form for kærlighed, der er omsorgsfuld, medfølende og ubetinget. Hvis den Indre Moder er i stand til at yde en sådan kærlighed, så føler det Indre Barn sig lykkelig og tilfreds. Hvis derimod den Indre Moder er for dominerende, kritisk, kold og utilnærmelig, så vil det sarte og irrationelle Indre Barn forblive sulten og skræmt, ude af stand til at åbne sig i et ægte og trygt forhold til andre. Månen søger sikkerhed og tryghed på det fysiske og det følelsesmæssige område, og Månens stilling i horoskopet viser, i hvilke retninger vi søger denne tryghed, og hvor godt vi er i stand til opnå den for os selv og for dem, vi holder af. Månen kommer ofte til udtryk gennem det fysiske legeme, f.eks. når vi reagerer på følelsesmæssige problemer med fysiske symptomer. Det drejer sig ikke kun om psykosomatiske symptomer, men også om påvirkning af vores adfærd, som f.eks. trøstespisning eller svigtende seksuel lyst, når vi føler os utrygge. Månen styrer vort indre ur, ganske som den styrer tidevandet, og den bestemmer derfor vore vaner og naturlige rytmer. Mennesker behøver et vist mål af regelmæssighed for at kunne være i balance, men en overdreven tilbøjelighed til eller afhængighed af vaner kan dække over følelsesmæssige problemer. Uanset hvordan forholdet er mellem dig og din virkelige moder, så er det din indre moderfigur, der i sidste instans bestemmer, hvilken slags kærlighed du vil være i stand til at give dig selv og andre, hvor godt du er i stand til skaffe dig næring på alle planer, og den måde du håndterer dine fysiske og følelsesmæssige behov på.

 

MERKUR

Merkur repræsenterer lysten til at lære og kommunikere med omgivelserne. I mytologien var Merkur gudernes sendebud, og hans funktion kan sammenlignes med nervesystemet, der overfører informationer fra og til hjernen. Merkur har til opgave at katalogisere, analysere, lagre data og hente dem frem igen, organisere og bearbejde hvert eneste stykke information, der opfanges af personen. Merkur står for kommunikation, og sproget er hans vigtigste redskab. Uden sproget ville Merkur ikke kunne udveksle kendsgerninger og idéer med andre mennesker, og det er noget han virkelig elsker. Merkur ønsker at lære så meget som muligt omverden, og når han er "fremme på scenen", er personen nysgerrig og interesseret, talende, åben og indstillet på de umiddelbare omgivelser. Merkur er ofte meget aktiv i små børn, f.eks. når de samler ting op, smager på dem og går på opdagelse i nyt territorium. Merkur er fuldstændig uden moral. Med andre ord, så er det tingenes faktiske forhold og ikke vurderinger som godt og ondt, han registrerer. Merkur tænker: "Nå, hunden bider, når jeg trækker den i halen. Interessant! Gør den det mon hver gang, eller kun denne ene gang? Av ! Jo, hver gang." Månen ville græde på grund af smerten, men Merkur går ubekymret videre med at registrere denne nye lille brik af viden. En hyperaktiv Merkur kan være harmløs og charmerende hos børn, men hos voksne irriterende og i værste fald destruktiv. En sådan person kan iscenesætte grove spøgefuldheder, blive sladdervorn og indiskret, krænke andres privatliv eller rode op i pinlige forhold blot for at se, hvad der vil ske. Merkur behøver ikke at være klar over, at han opfører sig forkert, men selv om han skulle være det, så berører det ham ikke. At handle moralsk rigtigt, tage hensyn til andres følelser og optræde retfærdigt er opgaver for nogle af de andre planeter. En overaktiv Merkur kan også resultere i mental stress, nervøse trækninger, neglebidning, kæderygning, forvirret håndskrift, søvnløshed og andre tegn på overstimulering. Tilsvarende giver en inaktiv Merkur sløvhed, mangel på nysgerrighed og tendens til at trække sig tilbage fra omgivelserne. Merkur spiller spil som "Trivial Pursuits", løser kryds og tværs, fortæller vittigheder og laver ordspil, taler i telefon, sludrer med naboen og engagerer sig i livlige diskussioner alene på grund af fornøjelsen ved at jonglere rundt med begreberne. Han husker fødselsdage og mærkedage. Han læser, skriver og studerer, afstemmer kontoen, laver indkøbslister og holder sit hus og sin hjerne i orden, så tingene kan findes, når der er brug for dem. Merkurs placering i horoskopet viser, hvorledes personen tænker, lærer og kommunikerer.

 

VENUS

Venus symboliserer tiltrækning. Venus er også elskovens og skønhedens gudinde, der viser os, hvem og hvad vi tiltrækkes af. Egenskaber hos andre, som vi glæder os over og tiltrækkes af, kunstværker, indretning af bolig, mad, o.s.v. er altsammen et spørgsmål om smag og behag, og vi er tilbøjelige til benytte dette princip til opdeling af tingene i gode og attraktive henholdsvis dårlige og frastødende. Venus viser ikke blot, hvilke kvaliteter vi sætter pris på, men også i hvor høj grad vi umiddelbart dømmer om tingenes værdi. Uden denne æstetiske vurderingsevne ville et menneske ofte blot overtage etablerede normer fra sin familie eller sociale omgangskreds i stedet for at følge sin egen individuelle smag og vurderingsevne. Man må først blive klar over, hvilke ting man kan lide, før man kan begære og vælge dem. Sommetider kan det være vanskeligt at vælge imellem flere muligheder, fordi disse kan forekomme lige tiltrækkende, andre gange måske fordi ingen af dem appellerer til én. Uden Venus ville mennesket blive fuldstændig indifferent: blå eller grøn, ærter eller broccoli, Peter eller Poul, Karen eller Maren - det kan være det samme. Som en rollefigur er Venus af naturen promiskuøs, vellysten og ekstravagant. Hun er gudinde for elskov, men ikke for den højere spirituelle eller selvopofrende kærlighed. Den kærlighed, som Venus repræsenterer, udtrykker sig ved ukompliceret skønhed og nydelse.

 


MARS

Mars symboliserer udadrettet energi og personligt udtryk. Uanset om det sker igennem ord,
handling eller følelser, så står Mars for enhver aktivitet, der starter indefra og bevæger sig ud i     omverdenen. Hver gang vi bevæger en muskel, fælder en tåre, spejler et æg eller skriver et brev, er det Mars der står for udførelsen af den pågældende handling. Uden Mars ville vi være isolerede øer af tanke, ånd og følelse, fuldstændig ude af stand til at vekselvirke med omgivelserne. Mars forfølger mål, behov og begær for de andre planeter, men er dog mere end blot en lejesoldat. Med en brændende trang til at producere og reproducere, repræsenterer Mars også seksuel og spirituel potens. Når Mars har overtaget, føler du dig stærk, energisk, vågen og selvsikker. Udfordringer besvares og muligheder udnyttes. Udrustet til kamp bliver du i stand til at hævde dig selv og dine interesser. Mars kan utvivlsomt opføre sig uheldigt til tider, idet han ikke bekymrer sig om andre interesser end hans egne. Han kan være overordentlig stridbar, når han råt og brutalt tromler alt og alle ned, som står i vejen for ham. Han kan være overmodig og dumdristig, og der er risiko for ulykkestilfælde, når Mars går over gevind. Når den normalt sunde selvhævdelse blokeres eller frustreres, kan den forvandle sig til irritation, vrede og i værste fald til vold. At jage efter de forkerte ting, starte ud i flere retninger på samme tid, sige ja til for meget og begynde nye aktiviteter, før man har gjort tingene færdige, er typiske måder Mars kan virke uhensigtsmæssigt på. En sådan opførsel kan være meget forstyrrende, og derfor giver Egoet undertiden Mars ordre til at forlade scenen. Men undertrykkelse af Mars-princippet kan resultere i en passiv form for aggressivitet samt en følelse af livløshed, og personen bliver anæmisk, uden begejstring, impotent og frygtsom. Mars' egenskaber kan da blive projiceret over på andre – grupper såvel som personer – hvilket kan vise sig ved en stærk tiltrækning til aktive, selvhævdende mennesker eller endog tiltrækning til uniformer og militær udfoldelse. Eller det kan vise sig lige modsat ved, at martialske personer bliver opfattet som brutale og socialt uacceptable, og der kan være tale om en voldsom afsky for atleter, soldater og aggressive, foretagsomme eller ambitiøse mennesker. I værste fald kan en projiceret Mars tage form af en ubevidst tiltrækning til voldelige mennesker og situationer, og konsekvenserne kan være særdeles alvorlige, når Mars ikke fungerer ordentligt i psyken. I sin essens er Mars opildnende og flygtig. Han elsker en god kappestrid, sport og konkurrencer, ikke kun for at vinde, men også for den rene fornøjelse ved selve kampen. I hjertet er han en grovkornet, men oprigtig skikkelse, uskyldig og optimistisk, og som kan eksplodere i kreativitet, humør og begejstring.

 

JUPITER

Jupiter symboliserer ønsket om at udforske livets muligheder og finde meningen med
tilværelsen. Jupiter repræsenterer med andre ord vor livsanskuelse og filosofi. Hver gang du
spørger "hvorfor?", er det Jupiter, der undrer sig. I mytologien er Jupiter den øverste hersker,
og takket være sin store magt er han ikke bange for fremtiden eller noget som helst i det hele
taget. Eftersom han er udødelig, kan han møde verdenmed en vældig optimisme. Mennesker
med en sådan tro på livet kan finde noget positivt i enhver erfaring og tør tage chancen, når de
får en indskydelse eller en god idé. Jupiter ser muligheder, som andre ikke får øje på eller
forkaster som umulige at føre ud i praksis. Her er Jupiter den kreative, der kan omsætte
muligheder til nye ideér og drømme. I stedet for indefra selv at realisere det princip, Jupiter står
for, kan det blive projiceret over på andre. Når det sker, er det andre mennesker og ikke osselv, der forekommer talentfulde, spændende, eventyrlystne og heldige, og det opleves som
om disse andre har en speciel evne til at slippe godt fra hvad som helst og behændigt smutte
uden om al den møje og besvær, vi selv må døje med. Dette kan skabe misundelse, for når
Jupiter projiceres over på andre, glemmer den pågældende, at det held, vi her taler om, som
regel er resultat af en optimistisk og positiv indre holdning. Når nu Jupiter er en så
charmerende og kreativ skikkelse, kan det synes mærkeligt, at ego'et skulle ønske at skubbe
ham væk. Men der er nogle negative aspekter af Jupiter, der kan være helt uacceptable for
mennesker, der sætter ansvarlighed, modenhed og hårdt arbejde højt. Jupiter er i stand til at
sno sig igennem tilværelsen, for det er ikke hans opgave at bekymre sig om konsekvenserne
af sin adfærd. Hans opgave er at lægge kimen til kreativitet og ikke at stå vagt og sikre, at
tingene faktisk vokser. Han kan ikke lide kritik og nægter at lade sig binde af løfter og
forpligtelser. Det kræver en masse arbejde at holde balancen med Jupiter; man må finde en
måde at være kreativ og legende på uden at være fuldstændig uansvarlig, og enmåde at gøre
det nødvendige arbejde på for at nå de ønskede mål uden samtidig at kvæle den inspiration,
der gav fødsel til visionerne.

 

SATURN

Saturn symboliserer trangen til at kontrollere og beskytte. Han fungerer som en fæstning, der
forhindrer alt udenfor i at komme ind og alt indenfor i at komme ud. Saturn er meget
konservativ og forsigtig; han bryder sig ikke omforandringer og overraskelser – heller ikke, når
de er positive – og han vil for enhver pris kæmpe for at opretholde status quo. Dette får ham til
at virke indelukket og ufleksibel som en gnaven, gammel bedstefar eller en snerpet, gammeljomfruelig arkivar, og han er ikke den, der vinder i konkurrencen om at være mest populær. Ikke desto mindre er hans rolle i livets spil overordentlig vigtig. I barndommen tager Saturn skikkelse af forældre eller lærere, der fortæller dig, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er, og som påpeger faremomenter og skælder ud eller straffer dig, når du gør noget forkert
eller farligt. Senere bliver han din egen samvittighed, og hans belæringer, bebrejdelser eller
afstraffelse fortsætter nu indefra. Hvis denne samvittighed ikke udvikles, kan Saturn optræde i
form af politiet, en arbejdsgiver, øvrighedspersoner eller andre, der udøver autoritet. Som
bekendt kan en person, der nægter at adlyde samfundets love, ende i fængsel eller blive idømt
en bøde. Saturn vil have, at du husker på, at alt har sin pris, og at du må arbejde hårdt for de
ting, du ønsker dig. Saturn kan bringe skyldfølelse og selvkritik, men også disciplin, tålmodighed og selvkontrol. Selv om Saturn ikke er særlig god til at udtrykke sine følelser, er han meget sensitiv. Han bekymrer sig meget, især om spørgsmål, der har med sikkerhed at gøre. Han ønsker ikke, at du kommer til skade, hverken fysisk eller følelsesmæssigt. Han bekymrer sig om der er penge eller tid nok, og han bekymrer sig om, hvorvidt andre vil afvise dig på grund af en egoistisk opførsel. Han ønsker, at du ved besked med tingene og er tilstrækkelig forberedt til at kunne klare en nødsituation. Han er bange for, at du vil kludre i det, hvis du er uvidende og uforberedt. Hvis imidlertid Saturn bliver for dominerende, bliver man alt for skræmt til overhovedet at foretage sig noget. En lille stemme indvendig plager hele tiden med: "Du vil
aldrig blive god nok". Personen bliver rigid og udtørret, og livet bliver reduceret til arbejde uden
fornøjelser og leg. Hvis Saturn på den anden side slet ikke gør sig gældende, så mister
personen sin anstændighed og sine grænser og gør lige, hvad der falder ham ind, ofte med
katastrofale konsekvenser for ham selv og andre. En velfungerende Saturn er som en fast og
bestemt forælder, der hjælper med at sætte grænser og giver instruktion og kritik, som er
konstruktiv og ikke lammende.

 

Uranus

Uranus bringer forandringer, pludseligt og overraskende. I tegneserierne er det glødelampen
over en af figurernes hoveder, med andre ord den inspiration, der kommer som et lyn fra en
klar himmel. Uranus bringer nye løsninger, der skærer lige igennem stagnationen og kedsomheden i dagligdagens rutiner. Han repræsenterer Den Store Plan eller teorien og visionen om, hvordan alting kunne være. Uranus foretrækker følelsesmæssig reserverethed og distance, og han har det bedst oppe i sit hoved, hvor hans idealisme og klarsyn forbliver uberørt af praktiske problemer og ikke forplumres af uklare menneskelige følelser. Ofte indvarsler han
opløsning af et parforhold, flytning til et nyt hjem eller en forandring af arbejde eller omgivelser.
Nogle gange er der tale omglædelige forandringer, andre gange pinefulde. Uranus-oplevelser
er udtryk for en indre trang til at starte på en frisk og prøve noget nyt, fordi de gamle vaner og
metoder ikke længere duer og står i vejen for den personlige vækst.

 

Neptun

Neptun drager os ud over vore grænser og tilskynder os til om muligt helt at slippe os selv og
smelte sammen med altet. Neptuns bevidsthed er global eller universel, en religiøs følelse
eller vished om, at vi er del af et større hele: ét med menneskeheden, ét med Gud eller ét med universet. Oplevelsen af at smelte sammen med en elsket i en omfavnelse eller miste hæmningerne ved hjælp af alkohol eller andre rusmidler er eksempler på, hvordan Neptun kan
ophæve vore grænser og viljekraft. Neptun er aktiv ved rock-koncerter, fodboldkampe, politiske bevægelser og i andre situationer, hvor individet opsluges i massens vilje. At blive betaget og opslugt af en bog, en film eller et musikstykke er en neptunisk oplevelse. Det samme gælder drømme. En psykose er også en neptunisk oplevelse, hvor man ikke længere kan trække grænsen mellem fantasi og virkelighed. Neptun er en meget paradoksal planet. Den repræsenterer både de skønneste og de mest skræmmende følelser og oplevelser,
mennesket kender.

 

Pluto


Pluto indvarsler forandringer, som er uigenkaldelige: afslutningen på et kapitel i livet og
begyndelsen på et nyt. Efter en plutonisk oplevelse, er det umuligt at vende tilbage til tingenes
tidligere tilstand, for noget inden i os er døet bort, og noget nyt er blevet født. Naturen véd, at
videreførelsen af arten nødvendiggør, at de enkelte individer før eller sidenmå dø. På samme
måde véd den del af psyken, der hører Pluto til, at individets overlevelse kræver, at en del af
personligheden må dø for at gøre plads til fornyelse, tilpasning og vækst. Et almindeligt eksempel på en plutonisk krise ser vi ved en barnefødsel. Alle forældre véd, at noget uigenkaldeligt er hændt, og at éns liv og selv-billede aldrigmere vil blive det samme igen. Pluto
viser, at der er død forbundet med enhver "fødsel", selv om dette ikke i alle tilfælde er lige tydeligt, men ofte kan plutoniske kriser være meget pinefulde og undertiden synes grusomme
og meningsløse. En anden af Plutos funktioner er at foretage en udrensning eller "hovedrengøring"i personligheden. Han kaster lys på skjulte hemmeligheder, dybt begravet i psyken, og bringer dem op til overfladen, ofte ved at gøre livet så besværligt og pinefuldt, at man ikke har noget andet valg end at se problemet i øjnene og gøre de nødvendige forandringer. Folk gør som regel ikke forandringer, uden at de bliver tvunget til det. Uanset hvor lille og betydningsløs, så er enhver forandring en slags død og derfor skræmmende enten bevidst eller ubevidst. At overleve svære oplevelser bringer mennesket i kontakt med hidtil ukendte ressourcer og skænker det en følelse af indre kraft og styrke, hvilket er Plutos største gave.

 

Bemærk, der arbejdes på siden.

 

Når du bestiller, er der oplysninger, som er vigtige for udarbejdelsen af horoskopet:

Din fødselsdato og klokkeslæt for fødslen. Hvis du ikke kender det nøjagtige klokkeslæt, kan du måske få oplysninger via landsarkivet.

Hvis du er født efter 1976, kan fødselstidspunktet oplyses ved henvendelse på sygehuset.

Du bedes også opgive fødested. Her er det nok at skrive den nærmeste større by indenfor ca. 20 km i omkreds. Endvidere skal der oplyses om dit fødeland.

Når bestilling og betaling er modtaget, sendes horoskoperne via mail.Fødsels-  el.  Års Horoskop  150 kr.  Begge Nu  250 kr.   Bestil 
Her

 

Gratis Horoskop Service
Du er altid velkommen til at ringe, hvis der er spørgsmål til dit horoskop.

Flemming Jespersen Tlf. 60 73 33 34.