Tvillingerne

21. maj - 20. juni


Karakter

Tvillingen præges stærkt af sin dobbeltnatur, snart én person, snart en anden, og skiftet fra den ene til den anden sker ofte hurtigt. Man ved aldrig, hvem man egentlig skal forholde sig til. Mange Tvillinger skifter jo ikke bare mellem to "identiteter", men mellem tre eller fire. En kvindelig Tvilling kan opleves som at være gift med et harem. Tvillingen vil have et dobbelt virkefelt, til stadighed have to jern i ilden. Tvillingen vil have to af hvert, f.eks. to hobbyer, to lejligheder eller sommerhuse, to biler, to kærester, to aviser og to kæledyr og får alt med, skønt Tvillingen gør to ting samtidigt.

Hurtighed er stikordet for dette tegn, der beherskes af den hurtigste af alle planeter, Merkur, der snart er i konjunktion med én planet, snart med en anden, og derfor var som skabt til i mytologien at være gudernes sendebud eller kurér. Et symbol på hurtigheden var hans bevingede hue og sandalerne.

Men den fysiske hurtighed er igen blot et symbol på Tvillingernes intellektuelle livlighed og ydeevne. Tvillingen præges af formidling, kommunikation, af skrift, tale, tanker, ideer, meninger. Således kan Tvillingen konversere med hvem som helst, om hvilket som helst emne, men samtalen svarer normalt til den frie associationskæde, da Tvillingen nødigt vil gå dybere ned i problemerne. Tvillingen er som sommerfuglen, der flyver fra blomst til blomst. Tvillingen danner sig hurtigt en mening, men tager ofte fejl eller ombestemmer sig - noget, der på sin side kan føre til, at Tvillingens omgang med sandheden ikke altid er til at stole på.

Tvillingen har en sjælden overtalelsesevne, der gør Tvillingen til en udmærket sælger og forretningsmand. Tvillingens fingerfærdighed og tekniske indsigt kan gøre Tvillingen til en god håndværker eller ingeniør. Boglige studier ligger meget godt for Tvillingen, og den højt udviklede Tvilling-type bliver ofte en grundig forsker og videnskabsmand.

Kærlighed

En glad og let flirter og elsker med skiftende, overfladiske følelser. Større ømheds- end seksualbehov. Mental kontakt vigtigere end den følelsesmæssige.

Helbred

Nervøse lidelser, angst, overfølsomhed, astma, lungesygdomme, bronkitis, søvnløshed.

Erhverv

Sælger, markedsfører, forretningsmand, journalist, forfatter, forlagsansat, alle erhverv omkring rejseliv og kommunikation, teknikere, ingeniører, ikke-rutinepræget arbejde.

Personligt  Fødsels- eller Års Horoskop   150 kr.   Begge   Nu  250 kr.  Bestil : Her

Astrolog  Flemming Jespersen  Solsikkehaven 28   6950 Ringkøbing  Tlf. 60733334