Vægten

23. september - 22. oktober


Karakter

Vægtens tegn indledes med efterårsjævndøgnet, hvor nat og dag er lige lange over alt på jorden. Den balancerer lige imellem sommer- og vinterhalvår. Den har også lært af de forgående tegn, herskeren Løven og tjeneren Jomfruen, og prøver at afbalancere disse to modsætninger. Vægten er derfor født til at balancere, veje alle argumenter og synspunkter, den er mægleren, diplomaten, demokraten, der søger den gyldne middelvej, kompromiset mellem de stridende parter.

På samme måde bruger også Vægten lang tid på at veje alle sager for og imod og kommer ikke videre, fordi Vægten ikke kan tage et standpunkt, eller standpunktet eventuelt bliver kompromiset. Vægten misbilliger uenigheden og kævleriet og vil strække sig langt for at opretholde fred og harmoni, selvom dette skulle indebære en lille usandhed. Derved undgår Vægten at støde og såre andre, den grove løgn passer ikke til Vægtens gemyt.

Et andet udslag af, at vægtskålene ikke må komme i ubalance, er Vægtens store retfærdighedssans. Bliver denne krænket, kæmper Vægten med indædt styrke for, at harmonien igen skal kunne opretholdes. Enkelte Vægte bliver let opfattet som kværulanter, fordi de bestandigt modsiger den anden part i en dialog, men dette sker netop for, at ét argument ikke skal få for stor gennemslagskraft. Vægten fremkommer gerne med det modsatte synspunkt, selvom Vægten inderst inde har en ganske anden mening. Vægtens behov for fred og harmoni giver sig klart udslag i Vægtens sans for "de skønne kunster" af enhver art. Dette viser sig også i alt, hvad Vægten foretager sig, i husholdningen, i valget af tøj, hus, indbo, venner, omgangstone, kærlighed, job - alt præges af Vægtens charme.

Vægte karakteriseres ofte som dovne, hvilket kan skyldes to ting. For det første udsætter de gøremål, hvis de ikke kan bestemme sig for, hvilken udformning, det skal have. For det andet arbejder Vægten rykvis, så en pludselig, kortvarig kraftanstrengelse må der kompenseres for med en tilsvarende pause. Hårdt arbejde egner sig normalt ikke for en Vægt. Det sociale aspekt er vigtig for alle Vægte, der ser hele menneskeheden som ét stor broderskab, som opnår de store resultater ved at samarbejde og løfte i flok. Vægtens jeg forstærkes, når Vægten samtidig kan dele sine erfaringer med andre og samtidig udnytte disses erfaringer og ressourcer.

Kærlighed

Kærlighed, sex, lidenskab og hengivenhed er af allerstørste betydning for Vægten, der hele tiden drømmer om harmoni, lykke og den ideelle kærlighed. Det store behov for kærlighed kan let føre til, at Vægten er alt for hurtig til at finde en passende partner. Når Vægten indser at have taget fejl, får Vægten meget store problemer med at komme ud af forholdet igen, da Vægten ikke kan udstå tanken om et brud.

Helbred

Stofskiftesygdomme, nyrelidelser, sukkersyge, årebetændelse, hudlidelser. Evt. fra det modsatte tegn, Vædderen, lidelser vedr. hovedet.

Erhverv

Kunstneriske og intellektuelle erhverv, dommer, advokat, lærer, meningsmåler, oversætter, modetegner, mannequin, juvelér, frisør, sminkør. Bryder sig ikke om fysisk hårdt arbejde.

Personligt  Fødsels- eller Års Horoskop   150 kr.   Begge   Nu  250 kr.    Bestil :  Her

Astrolog  Flemming Jespersen  Solsikkehaven 28  6950 Ringkøbing  Tlf. 60733334