De 7 niveauer, ID-udviklingsspiralen

1.
Vore mere eller mind
re hensigtsmæssige adfærdsmønstre.
Det adfærdspsykologiske niveau.

2.
De filtre, vi oplever verden igennem, og som motiverer vores adfærd.
Det kognitive niveau.

3.
De roller og relationsmønstre, vi indgår i, som udgør den gode eller dårlige "kemi"
imellem mennesker.
Det systemiske niveau.

4.
Den opvækst, som har formet såvel vores personlighed og vore måder at relatere på,
som de filtre vi ser og hører verden igennem og vore konkrete adfærdsmønstre.
Det psykodynamiske niveau.

5.
De alment menneskelige grundvilkår, som vi alle må konfrontere os med.
Det eksistentielle niveau.

6.
At udfolde det potentiale, som vi kommer til verden med, samt at aktualisere vores
værdier og den personlige mening med vores liv.
Det humanistiske niveau.

7.
Vores inderste essentielle kerne.
Det transpersonlige niveau.