Astrologi : Personligt Fødsels Horoskop og Års Horoskop

Selve ordet Astrologi betyder direkte oversat fra græsk "stjernelære" og beskriver himmel-legemernes indvirkning på mennesker. Sammen med astronomien er det den ældste kendte videnskab overhovedet. Astrologien er derfor den videnskab, der bygger på forholdet mellem makro- og mikrokosmos "som foroven så forneden", hvor makrokosmos er universets stjerner, planeter osv., og mikrokosmos alle enkeltindivider og evt. grupper af individer på jorden.

At få tydet sit horoskop vil sige at få overblik over sine muligheder  både personligt og professionelt. Fortolkningen hjælper dig med at kunne forandre dine svage sider.

Personligt kan horoskopet bruges til forståelse af sine relationer til andre og de skjulte psykologiske årsager. Horoskopet afdækker identitet, følelser, mentalitet, kærlighed og seksualitet m.m. Med det personlige horoskop kan man få bedre kendskab til sin skæbne - hvorfor gik det som det gjorde, hvad sker der lige nu, hvad kan fremtiden bringe og hvilke muligheder og potentialer har man til rådighed.

Professionelt kan der afdækkes, hvilke talenter man har, og hvordan ens evner bedst bliver udnyttet, både hvad angår arbejdsområder og forholdende i det professionelle arbejdsliv.

Horoskopet kan vise, hvordan man passer sammen med en partner, og hvad man skal være opmærksom på.

Tonen i horoskoperne er let og sproget enkelt.

Lær dig selv bedre at kende
Hvorfor er du, som du er?
Hvordan er fremtidsmulighederne ?
Hvilken karriere er den rigtige for dig ?

Disse og mange flere spørgsmål kan du få besvaret ved at få lavet et horoskop.

Det Personlige Fødselshoroskop
Er den del af horoskopet, der fortæller om dig som person, om dine karakterer og forklarer,         hvordan du er, og hvorfor du er, som du er.

Det Professionelle Horoskop
Fortæller om dine karrieremuligheder, og hvilke erhvervsområder, der passer særligt godt på dig.

Det Personlige Års Horoskop For 2014 - 2015
Her vil du kunne se gode perioder for f.eks. kærlighed, parforhold, økonomi og rejser m.m.

Det Professionelle  Års Horoskop For 2014 - 2015
Her kigges der på din jobrelaterede fremtid.  Er der et godt tidspunkt at skifte job på etc.

Bestilling


Gratis Horoskop Service
Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål på
Tlf. 60 73 33 34.

Til toppen