Stenbukken

21. december - 19. januar


Karakter

Stenbukken er i enhver henseende Dyrekredsens bjergbestiger. Stenbukken er nøjsom, sparsom, fast, stabil, urokkelig og udholdende som stengrunden under sig, og det eneste mål, Stenbukken har for øje, er toppen. Stenbukken har forberedt sig længe og grundigt
på den anstrengende tur gennem selvdisciplin, forsagelse, opsparing af midler, viden og erfaring, koncentration og ansvarsbevidsthed. Stenbukken er langsom i optrækket men selvbevidst om, at alligevel at ville nå først frem, fordi alle de andre bruger tid på at flagre hid og did og enten taber målet af syne eller slet og ret glemmer det.

Vel fremme på toppen har Stenbukken opnået sit mål, dvs. position, indflydelse, ansvar og magt. Stenbukken har opnået sin magt gennem egen indsats; det er arbejdsbien, der har gjort sig fortjent til sin position. Mange finder Stenbukke i ledende stillinger i samfundet, måske især mange i den offentlige administration som ubestikkelige bureaukrater.

Stenbukken har mange gode egenskaber, der langsomt, men sikkert bringer Stenbukken frem til det fjerne mål, f.eks. tålmodighed, samvittighedsfuldhed, grundighed, koncentration, disciplin og pålidelighed. Men mange af Stenbukkens venner vil opfatte Stenbukken som grå og kedelig, fantasiløs, smålig, vranten og pessimistisk. Det er ikke alle, der er rede til at lade pligten gå før fornøjelsen.

En Stenbuk udtaler sig sjældent om noget, som Stenbukken ikke har ordentlig rede på, men det der siges, siges altid med vægt og kan dokumenteres. Stenbukken kan så opfattes som stædig, men det nytter ikke meget at sige Stenbukken imod. Stenbukken er sikker i sin sag, fordi sagen er undersøgt, og Stenbukken har dannet sig en velbegrundet mening om den.

Kærlighed

Stenbukken har et reserveret, køligt, fornuftigt og praktisk forhold til kærlighed og udleverer ikke så let dybe følelser. Stenbukken er omhyggelig i valg af partner, men når Stenbukken først har bestemt sig, er Stenbukken trofast og ansvarsbevidst og satser 100% på et på alle måder godt forhold.

Helbred

Dårligt helbred i barndommen, der bliver bedre frem mod alderdommen. Langt liv. Knæskader, gift, reumatisme, hudsygdomme, filipenser, forkalkninger, arteriosklerose, tunghørighed, for meget mavesyre pga. fortrængte følelser, forkølelses- og fordøjelses-
sygdomme.

Erhverv

Bureaukrat, politiker, lærer, forsker, ingeniør, tekniker, kiropraktor, tandlæge, mineralog, arkæolog, arkitekt, musiker, bankkasser, revisor, statistiker, bygnings-håndværker, landmand, minearbejder. Bygger langsomt og målbevidst sin karriere op.

Personligt  Fødsels- eller Års Horoskop   150 kr.   Begge   Nu  250 kr.   Bestil : Her

Astrolog  Flemming Jespersen  Solsikkehaven 28  6950 Ringkøbing  Tlf. 60733334