Vandmanden

20. januar - 18. februar


Karakter

Vandmanden er Dyrekredsens paradoks, den er overraskelsernes tegn og derfor egentlig umulig at karakterisere. Vandmanden styres af planeten Uranus, der repræsenterer trangen til at afvige fra det normale. Vandmanden ønsker frihed og uafhængighed og lader sig ikke anbringe i nogen snæver bås. Vandmanden er reaktionen på på Stenbukken, der med Saturn som hersker er tegnet for begræns-ninger, restriktioner og hæmninger. Og det paradoksale er, at det netop er Saturn, der er Vandmandens "gamle" hersker.

Forældre med børn i Vandmanden er ofte fortvivlet over deres "uvorne" unger, der aldrig gør, hvad de får besked på. Det skyldes ikke, at børnene vil være ubehagelige eller ulydige, men at de altid må gøre tingene anderledes. Lærerne er lige så for-tvivlede, da ungerne aldrig hører efter, og end ikke har læst dén ene side, de fik for i lektie. Men i stedet har de måske læst 30 andre sider samt en hel del fra et leksikon!

Vandmanden må have frie tøjler, både hjemme og på jobbet; så er Vandmanden energisk, beslutsom, selvstændig, begejstret, kreativ, impulsiv, dristig og fremskridts- venlig. Vandmanden kommer tit med pludselige indfald eller en ny fiks måde at løse et problem på, selvom den gamle metode egentlig var meget bedre.

Vandmanden har høje idealer, et ædelt sindelag, humane følelser, er fredselskende og har en progressiv tankegang.

Kærlighed

Vandmanden kan være både romantisk, sentimental og trofast mod sin partner. Men Vandmanden ønsker også, at kærligheden skal være stærkt knyttet til et venskab, hvor sjælelig-åndelige kontakter står i fokus, og sex eventuelt spiller en underordnet rolle. En følelse af frihed og uafhængighed i kærlighedslivet er vigtig, for at Vand- manden skal fastholde et forhold; i modsat fald risikerer man let, at Vandmanden før eller senere gør oprør mod for snævre bånd.

Helbred

Knæ- og ankelskader, skinnebenssår, åreknuder, forstuvninger, hjerte-/kredsløbs- sygdomme. Ellers almindeligvis ved godt helbred.

Erhverv

KInden for moderne teknik, f.eks. fly- og rumfart, tv- og datateknik, avancerede kommunikationsmidler, avis-/bogproduktion, handel og rejseliv. Trives godt i gruppearbejde og mindre vel i rutinearbejde. Vandmænd reformerer ofte deres
egen branche.

Personligt  Fødsels- eller Års Horoskop   150 kr.   Begge   Nu  250 kr.   Bestil : Her

Astrolog  Flemming Jespersen  Solsikkehaven 28  6950 Ringkøbing  Tlf. 60733334